Education

28 फेब्रुवारी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आणि आम्ही भारतीय?

National Science day and we Indians ज्या विषयाच्या विकासामुळे संपूर्ण मानव जातच नाही तर या संपूर्ण विश्वाचा कायापालट झाला तो विषय म्हणजे विज्ञान. रानटी अवस्थेत सर्वत्र फिरणाऱ्या मनुष्यामध्ये परिवर्तनाचं स्फुल्लिंग पेटवणारं तत्त्वज्ञान म्हणजे विज्ञान. श्रीमंत वा गरीब, लहान वा मोठा, या धर्माचा वा त्या धर्माचा… Read More »28 फेब्रुवारी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आणि आम्ही भारतीय?